Centrum voor Inburgering, Educatie, Participatie en Activering

Aanbod

Alfabetiseringscursus

Leer lezen en schrijven met onze alfabetiseringscursus. In deze cursus leer je de basis van de Nederlandse taal. Je krijgt les in een vaste groep van één van onze ervaren alfa-docenten. De inhoud en duur van de lessen is afgestemd op wat je al kunt en wat je nog moet leren.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is voor inburgeringsplichtigen of behoeftigen die het inburgeringsexamen moeten afleggen.
Tijdens dit traject wordt er vooral aandacht besteed aan de volgende onderdelen: KNM, Burgerschap en onderwerpen die horen bij het uitstroomprofiel van de cursist (zoals ‘Opvoeding Gezondheid Onderwijs’, ‘Werk’, ‘Maatschappelijke Participatie’ of ‘Zelfstandig Ondernemerschap’). Naast de theoretische invulling van de lessen is er ook aandacht voor de praktische aspecten van het traject door middel van het portfolio. Het behalen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau op alle onderdelen (lezen, schrijven, luisteren en spreken) biedt de cursist de kans het Nederlands paspoort aan te vragen.

Staatsexamen NT2

Wil je snel het Staatsexamen halen en lessen volgen op je eigen niveau? Bij CIEPA Taal kun je ook inburgeren met Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).
Hiermee laat je zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. Afhankelijk van jouw doelen en niveau volg je Staatsexamen NT2 programma I of II.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA-portfolio)

Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden?
Wilt u naturaliseren? Dan moet u een portfolio maken.
Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

© 2023 CIEPA Taal

Thema door Anders Norén